Метою викладання навчальної дисципліни «Організація туризму (Основи туризмознавства)» є надання студентам за напрямом підготовки «туризм» наукових основ з туризмознавства, формування необхідних знань, умінь і навичок зі сфери туризму, критеріїв оцінювання туристичних ресурсів, показників ефективності здійснення туристичної діяльності.