Рекомендовано на засіданні кафедри маркетингу та бізнес-адміністрування, протокол №  15  від  16.03.2020 р.

Затверджено методичною комісією економічного факультету, протокол №  8  від 27.03. 2020 р.