Сплави триботехнічного призначення знаходять широке використання в виробництві та інших сферах діяльності людини, тому студенти-металознавці повинні мати базові знання відносно цих матеріалів та умов їх використання. Мета дисципліни – опанування студентами інформації відносно різновидів сплавів триботехнічного призначення, їх хімічного та фазового складу, структурного стану, властивостей та конкретних сфер застосування.