Дисципліна «Металознавство і термічна обробка» та її значення для металургії та машинобудування. Металевий стан, класифікація металів, Загальна характеристика та структурні методи дослідження металів і сплавів.  Типи кришталевих ґраток та їх характеристики. Кристалографічні індекси напрямів і площин.