Дисципліна призначена для студентів усіх спеціальностей, денної, заочної та дистанційної форм навчання

Затверджено на засіданні кафедри "Філософські науки та історія України", протокол № 17 від 03.05.2017р.

Затверджено на засіданні методичної комісії соціально-гуманітарного факультету, протокол № 9 від 18.05.2017р.