Дисципліна «Фінанси підприємств» для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»